top of page

ФОТОГРАФИРАЊЕ

250

EUR

ПО СЕСИЈА

Врвни фотографии што се забележуваат „на прва”

50 ФОТОГРАФИИ СО

ВРВЕН КВАЛИТЕТ

______________________________

КОЛОРКОРЕКЦИЈА

______________________________

РЕТУШ

Фотосесија во студио или на терен. 

50 фотографии по сесија.

https://www.shutterstock.com/g/AQUARIUSdesign?sort=popular&page=4

https://www.shutterstock.com/g/AQUARIUSdesign/video

15 мај 2020, во 14:34:43

 • Facebook

ПРОМОТИВНО ВИДЕО

750

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Краток промотивен видео спот

БЕЗ КАСТИНГ

______________________________

Видео спот со воведна анимација, 

производот или услугата и 

одјавна анимација со лого

______________________________

МОНТАЖА, КОЛОРКОРЕКЦИЈА, 

МУЗИЧКА ИЛУСТРАЦИЈА

______________________________

ТРАЕЊЕ 10-15 сек

______________________________

UPLOAD на YouTube

______________________________

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

СЕ ПО ДОГОВОР

______________________________

Промотивно видео е деловно видео чија цел е да промовира производи и услуги на клиентите и потенцијалните купувачи. Пренесува информации од брендот до публиката, но без директно наведување да се купи нешто

15 мај 2020, во 14:30:33

 • Facebook

НАДВОРЕШНА РЕКЛАМА

250

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Рекламирање на отворен простор, билборди, згради, паноа, знамиња

БИЛБОРД

______________________________

ПОСТЕР

______________________________

СВЕТЛЕЧКА РЕКЛАМА

______________________________

БАНЕР

______________________________

ПАНО

______________________________

Добриот билборд ја зрачи порака во 4те секунди додека поминуваш покрај него

14 мај 2020, во 16:09:13

 • Facebook

БРЕНДИРАЊЕ

500

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Како обичната роба да стане популарен бренд

АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈА

______________________________

СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП

______________________________

СЛОГАН, КОПИРАЈТ

______________________________

ВИЗУЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

______________________________

МЕДИА ПЛАН

______________________________

„Брендирање” е создавање на визуелен идентитет (изглед и препознатливост) на продуктот и негова популаризација кај купувачите. 

14 мај 2020, во 17:01:52

 • Facebook

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

350

EUR

МЕСЕЧЕН ИЗНОС
Важи за договор од 12 месеци

Рекламирање со помош на дигиталните медиуми

Facebook

______________________________

Instagram

______________________________

Google

______________________________

Viber

______________________________

Напредни дигитални маркетинг стратегии за промовирање на вашата компанија - Facebook/Instagram, Google, Viber

14 мај 2020, во 16:00:52

 • Facebook

ВЛОГ (видео блог)

300

EUR

МЕСЕЧЕН ИЗНОС
Важи за период од 6 месеци

Видео коментар, препорака, анализа - или просто забава

НАЈПОПУЛАРНА ФОРМА 

НА ПРОМОЦИЈА 

______________________________

Гледачот добива 

детална анализа на 

продуктите или сервисите

______________________________

YouTube видео плејлиста со 

целиот снимен серијал

______________________________

Пријатен лик со кој гледачот 

лесно се идентификува

______________________________

Исплатлив начин на промоција

______________________________

12 месечни објави

2 нови парчиња 

долги околу 5 мин

______________________________

ИЗВЕШТАИ

(неделен, месечен, 

за целото време на 

траењето на кампањата)

Влог е видео израз дизајниран да споделува искуства, мисли и идеи со публиката. Тоа е форма на комуникација која се користи за да се ангажира публика на личен начин

2 мај 2020, во 21:19:40

 • Facebook

БРОШУРА, ИЗВЕШТАЈ

350

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Печатени изданија - книга, брошура, упатство, годишен извештај

ПРЕДЛОГ ДИЗАЈН

______________________________

ОБРАБОТКА  НА ТЕКСТ

______________________________

ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТ

______________________________

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ 

______________________________

Убавото издание е нешто што се чува љубоморно. Се ужива во хартијата, убавиот печат и боите, хармонијата на буквите.

14 мај 2020, во 16:09:14

 • Facebook

КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЈН

1000

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Целосен пакет за вашиот бизнис

____________________

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА

______________________________

ПР СТРАТЕГИЈА 

Комплетно разработено упатство за тоа како компанијата ќе се претставува во јавност. Визуелен идентитет, однесување и став на менаџментот, на вработените

______________________________

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

Комплетно разработено упатство на визуелниот идентитет

______________________________

ОСНОВЕН ДИЗАЈН

Лого, мемо, фактура терк, визиткарти, 

email потпис, папка, корпоративен флаер

______________________________

КОРПОРАТИВНО ПРОМО ВИДЕО

Промотивно видео кое ја претставува компанијата на начин определен со визуелниот идентитет

______________________________

Креирање на стратегија на претставување и целосен визуелен идентитет на компанија


13 декември 2020, во 10:27:28

 • Facebook

АНИМИРАНО ПРОМО ВИДЕО

250

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Краток промотивен анимиран спот, презентација

After Effects АНИМАЦИЈА

______________________________

АНИМИРАНО УПАТСТВО, 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ОБЈАВА

______________________________

ПОПУЛАРЕН ЕФЕКТЕН И 

НЕПОСРЕДЕН ПРИСТАП

______________________________

Интернет корисниците имаат краток распон на внимание и посветуваат малку време на видеа или написи. Анимацијата предизвикува емоции кои иницираат дискусии и ја предизвикуваат публиката да сака да ја следи приказната

14 мај 2020, во 16:38:42

 • Facebook

ИНТЕРНЕТ СТРАНА

100

EUR

МЕСЕЧЕН ИЗНОС
Важи за период од 12 месеци

Или - како да станеш достапен за светот

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА 2 ЈАЗИКА

______________________________

ХОСТИНГ 

______________________________

ТЕКСТОВИ

______________________________

ФОТО И ВИДЕА ОД СТОК

______________________________

LIVE CHAT

______________________________

ОДРЖУВАЊЕ НА СТРАНИЦАТА

______________________________

ЕМАИЛ ПРОМОЦИИ

______________________________

CEO

______________________________

GOOGLE ANALYTICS

______________________________

Упатство за полнење и користење 

на административниот дел

______________________________

Добро дизајнираната страница гради доверба, има силна комуникациска вредност и ги наведува посетителите да го направат следниот чекор

3 мај 2020, во 07:16:39

 • Facebook

ДИЗАЈН НА ПАКУВАЊЕ

400

EUR

ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС

Како до пакување кое сите го забележуваат

КРЕИРАЊЕ НА ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ

______________________________

ОДБИРАЊЕ НА АМБАЛАЖА

______________________________

ДИЗАЈНИРАЊЕ

______________________________

ЕТИКЕТИ, ТАПИ, КАПАЦИ, 

ДОДАТОЦИ, УКРАСИ

______________________________

ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТ

______________________________

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 

НА ИЗРАБОТКАТА 

______________________________

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

______________________________

Врвното пакување ја зголемува довербата во производот!

14 мај 2020, во 16:36:06

 • Facebook
bottom of page