©AQUARIUS design  2019 

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

РЕНТА НА ТЕХНИКА ЗА СНИМАЊЕ

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Цената за услугата е прашање на договор. Цените објавени на интернет страницата се основни и можат да претрпат корекции во зависност од проектот. Контактирајте не за сите дополнителни детали.

Плаќањето се врши однапред или по издадена фактура пред превземање на снимените материјали. 


Материјалите НЕ СЕ ИЗДАВААТ пред да се комплетира плаќањето.

 

НАШИ ОБВРСКИ

Наша обврска е техниката која е доставена на сет да биде во исправна состојба. Техниката е одржувана и сервисирана во склад со упатствата на произведувачите.

Техниката ја придружува асистент кој се грижи за нејзината безбедност и исправност, помага во нејзиното поставување и поврзување до пуштање во употреба.

Опремата се доставува во наше RENAULT VAN возило кое има и можност за превоз на екипа од 5 луѓе.

Во секое време ви стоиме на располагање да се направите тестови со кои ќе го утврди начинот на снимање. 

Наша обврска е снимениот материјал да се пресними на ваш диск. Контрола на материјалите, потврда дека се е преснимено е обврска на нарачателот. Не чуваме архива. 

ОБВРСКИ НА НАРАЧАТЕЛОТ

RED камерите имаат и детални ON LINE упатства кои е добро да се проучат од страна на снимателот.

Деталите околу снимањето со Техниката не се наша обврска.

Секакво оштетување на опремата од страна на екипата која управува со неа се наплаќа дополнително.

Горивото за превоз на RENAULT VAN  и хонорарот на асистентот (50 евра по ден) се обврска на нарачателот. 

Нарачателот по прием на материјалите ги проверува и потврдува дека е се во ред најдоцна во рок од 2 дена. Архива не чуваме и по истекот на овој рок картичките на кои се снима ги користиме за друго снимање.

Ги нудиме следните услуги од областа на продукцијата. Можеме да ги понудиме во ПАКЕТ или поединечно.

Осмислување на Креативен концепт не се наплаќа, а цената на наведените услуги ја формираме според креативниот концепт кој ќе го прифатите.

КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ

Копирајт

Сториборд

Преводи

ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ

Знак, лого

Графички елементи

Анимации

web графика

ПРОДУКЦИЈА

Организација

Кастинг

Локации

Организирање на сет

Организирање на екипа

Арт дирекција

Сет дизајн

Снимање на слика и тон

ПОСТПРОДУКЦИЈА

Конверзија на материјали

Прегледување на материјали

Монтажа

Колоркорекција

Постпродукција на тон

Финален микс

КРЕАТИВА

Цените за креативно осмислување на проектите зависат од типот на проектот и обемот на работата.
За сите детали контактирајте не директно.

 
 
 
 

ПРОМОТИВНИ ВИДЕА

Повеќе за оваа услуга дознајте на www.moetopromovideo.com