ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН:

Логоа, бренд книга со стандарди, меморандуми, визиткарти, пликоа, папки, покани, дипломи сертификати

 

Сликовници, книги, извештаи, брошури, часописи

 

Банери, позадини за фотографирање и снимање, постери, билборди, брендирање на возила, надворешно брендирање

 

web страни, апликации, графика, анимации и видеа за социјални медиуми

AQUARIUS design:

Алберт Ајнштајн 8/18,

1000 Скопје, Македонија

+389 2 3090 153

За нас:

Во бизнисот сме од 1992. Експерти во развивање на ПР концепри, брендови, видео продукција и дигитален маркетинг.

Креативни услуги:

Графички дизајн

WEB дизајн и анимирана графика

UI/UX design

Развој на бренд

Пакување на производи

Фотографија, видео и филмска продукција 

ATL/TTL/BTL планирање и реализација на промотивни активности

+389 70 206 017 (продуцент)

Техничка поддршка:

Рентал на техника

Асистенција за употреба на техниката

WEB Hosting и одржување

©AQUARIUS design 2020