top of page
Design & Film Production

EN

Red ЕPIC WEAPON 8K camera, ARRI PL Mount with Prime Lenses & Accessories

Red ЕPIC WEAPON 8K camera, ARRI PL Mount with Prime Lenses & Accessories

SKU: 215543456524
€400,00Price

Red ЕPIC WEAPON 8K camera

ARRI PL Mount with Prime Lenses & Accessories

  • Постојана членка на RED Digital Cinema фоумот од 2007г. Ова ни овозможува размена на професионални искуства со сите корисници на RED камерите и можност да бидеме во тек со сите детали на RED техниката.

    Техниката е одржувана и сервисирана во склад со упатствата на произведувачите.

    Опремата ја придружува асистент кој се грижи за нејзината безбедност и исправност, помага во нејзиното поставување и поврзување до пуштање во употреба.

    Горивото и хонорарот на асистентот (50 евра по ден) се обврска на нарачателот.

bottom of page