top of page
Design & Film Production

EN

DaVinci колор корекција

DaVinci колор корекција

SKU: 215543456521
€0,00Price
Поседуваме сертификат за завршен Advanced Cource за колоркорекција.
REFERENCE SERIES JVC PROJECTOR
DLA-RS25U -
 HD projector и специјално HIGH DENSITY проекционо платно за прецизна колоркорекција.
  • Постојана членка на RED Digital Cinema фоумот од 2007г. Ова ни овозможува размена на професионални искуства со сите корисници на RED камерите и можност да бидеме во тек со сите детали на RED техниката.

    Техниката е одржувана и сервисирана во склад со упатствата на произведувачите.

    Опремата ја придружува асистент кој се грижи за нејзината безбедност и исправност, помага во нејзиното поставување и поврзување до пуштање во употреба.

    Опремата се доставува во наше RENAULT VAN возило кое има и можност за превоз на екипа од 5 луѓе.

    Горивото и хонорарот на асистентот (50 евра по ден) се во надлежност на нарачателот.

bottom of page