top of page
Design & Film Production

EN

ФИЛТРИ ПАКЕТ

ФИЛТРИ ПАКЕТ

SKU: 215543456515
€30,00Price
Tiffen filters ND

Ultra Polarizer

ND gradient

Ultracontrast

Цената од 10 евра по ден се однесува за еден филтер.

Пакет филтри е 40 Евра/ден
  • Постојана членка на RED Digital Cinema фоумот од 2007г. Ова ни овозможува размена на професионални искуства со сите корисници на RED камерите и можност да бидеме во тек со сите детали на RED техниката.

    Техниката е одржувана и сервисирана во склад со упатствата на произведувачите.

    Опремата ја придружува асистент кој се грижи за нејзината безбедност и исправност, помага во нејзиното поставување и поврзување до пуштање во употреба.

    Опремата се доставува во наше RENAULT VAN возило кое има и можност за превоз на екипа од 5 луѓе.

    Горивото и хонорарот на асистентот (50 евра по ден) се во надлежност на нарачателот.

bottom of page